شرکت فناوران ستاره جهان گستر

سیستم‌های جامع اتوماسیون سازمانی و دانشگاهی

تماس با ما

آدرس : تهران، فلکه دوم صادقیه، خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر، خیابان شاهد، خیابان وحدت ۴، پلاک ۲۲

تلفن ویژه ۴ رقمی : ۴۸۵۲-۰۲۱ تلفن : ۴۴۰۵۲۰۰۱-۰۲۱

وب‌سایت : www.Jahan-Gostar.com

ایمیل : info@jahan-gostar.com

 

 ردیف

واحد فروش پشتیبانی

فکس

۱

 واحد اتوماسیون تغذیه

 

خطوط مستقیم

۴۴۰۰۹۳۷۶ ۰۲۱

۴۴۰۰۶۷۲۰ ۰۲۱

۴۸۵۲ ۰۲۱
داخلی ۳۲۰ الی ۳۲۳

۰۹۱۰۲۱۲۳۷۵۲

۰۹۱۲۴۹۶۳۶۴۶

 

خطوط مستقیم

۹۲ الی ۴۴۰۰۴۲۹۰ ۰۲۱

۴۸۵۲ ۰۲۱
داخلی ۳۰۱ الی۳۱۳

۰۹۱۰۲۳۰۸۶۰۶- ۰۹۱۰۲۳۰۸۶۱۱

۰۹۱۰۲۳۰۸۶۱۲- ۰۹۱۰۲۳۰۵۶۰۵

۰۹۱۲۷۱۵۹۱۵۷- ۰۹۱۰۸۴۰۱۹۳۸

۰۹۱۰۹۷۵۰۹۰۶- ۰۹۱۲۴۹۶۴۱۹۳

۰۹۱۰۸۴۰۱۸۸۵

۴۴۰۰۹۳۷۷ ۰۲۱

۴۴۰۰۶۷۱۹ ۰۲۱

۲

واحد اتوماسیون امتحانات و حضورغیاب کلاسی

 ۳

واحد اتوماسیون نظر سنجی

۴

واحد محصولات دانشگاهی و پورتال

۴۸۵۲ ۰۲۱
داخلی ۳۶۰ و ۴۴۵

۰۹۱۰۲۱۲۳۷۵۶

خطوط مستقیم

۹۲ الی ۴۴۰۰۴۲۹۰ ۰۲۱

۰۹۱۲۴۹۶۴۱۹۳

۴۴۰۰۹۳۷۷ ۰۲۱

۴۴۰۰۶۷۱۹ ۰۲۱

 ۵

واحد گیت های ورود و خروج

خطوط مستقیم

۴۴۰۰۹۳۷۶ ۰۲۱

۴۴۰۰۶۷۲۰ ۰۲۱

۰۹۱۰۲۱۲۳۷۵۲

۰۹۱۲۴۹۶۳۶۴۶

خط مستقیم

۹۲ الی ۴۴۰۰۴۲۹۰ ۰۲۱

۰۹۱۰۹۰۶۰۰۸۴
۰۹۱۰۹۷۵۰۹۰۶

 

۴۴۰۰۹۳۷۷ ۰۲۱

۴۴۰۰۶۷۱۹ ۰۲۱

 

 ۶

 واحد اتوماسیون باشگاهی

خط مستقیم

۴۴۹۷۳۵۵۹ ۰۲۱

۰۹۰۱۰۳۰۰۷۸۲

خط مستقیم

۹۲ الی ۴۴۰۰۴۲۹۰ ۰۲۱

۰۹۱۰۹۰۶۰۰۸۴
۰۹۱۰۹۷۵۰۹۰۶

۴۴۹۷۳۵۵۹ ۰۲۱

 ۷

واحد قفل‌های الکترونیکی و اثرانگشتی

 ۸

واحد کنترل مصرف هوشمند

 ۹

واحد اتوماسیون شهربازی

۱۰

 واحد اتوماسیون پارکینگ

خط مستقیم

۴۴۰۰۹۳۷۶ ۰۲۱

۰۹۰۱۰۳۰۰۷۸۴

خط مستقیم

۹۲ الی ۴۴۰۰۴۲۹۰ ۰۲۱

۰۹۱۰۹۰۶۰۰۸۴
۰۹۱۰۹۷۵۰۹۰۶

۴۴۰۰۹۳۷۷ ۰۲۱

 ۱۱

واحد سامانه هوشمند حمل و نقل و مکان یاب خودرو

۱۲

 

 واحد صدور کارت و پرینتر چاپ کارت

۴۸۵۲ ۰۲۱ داخلی ۴۰۱

۰۹۰۱۰۳۰۰۷۸۳

۴۸۵۲ ۰۲۱ داخلی ۴۰۱
۰۹۰۱۰۳۰۰۷۸۳

۴۴۰۰۹۳۷۷ ۰۲۱

 

 واحد روابط عمومی                                 ۴۸۵۲ ۰۲۱ داخلی۶۶۶  

  انتقادات و پیشنهادات                          خط مستقیم ۰۲۱۴۴۰۰۹۳۷۵

 

­

 

کلیه حقوق برای شرکت فناوران جهان گستر محفوظ است.