نرم‌افزار مدیریت درخواست اداری - فناوران جهان گستر
Tel 021 44000251 & 021 4852

نرم‌افزار مدیریت درخواست اداری

نرم‌افزار مدیریت درخواست اداری تحت وب UAS MD90

 


در این نرم‌افزار اعضاء ، درخواست مربوط به رفع بعضی از کاستیها را به مسئول تاسیسات داده و مسئول تاسیسات در یک زمانبندی مشخص آن نیاز ها را بررسی و اقدام خواهد نمود.

تماس با بخش اتوماسیون دانشگاهی

تلفکس مستقیم:
44006721 021
44009377 021

تلفن تماس:
4852 021
44052001 021
(داخلی 352 و 353 و 445)

فروش 24 ساعته:
09102123756
09010300784

فکس:
4852 021
44052001 021
(داخلی 446)

تلفن مستقیم پشتیبانی:
93 الی 44004290 021

پشتیبانی:
4852 021
44052001 021
داخلی 302 الی 310

ایمیل:
web@jahan-gostar.comشرکت فناوران ستاره جهان گستر

تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر، خیابان شاهد، کوچه وحدت چهارم، پلاک ۲۲، ساختمان جهان‌گستر

0214852

02144000251