نرم‌افزار خدمات رفاهی تحت وب یاس - فناوران جهان گستر
Tel 021 44000251 & 021 4852

نرم‌افزار خدمات رفاهی تحت وب یاس


معرفی:

این سیستم بین صندوق رفاه دانشگاه و دانشجویان می باشد و متفاوت از نرم‌افزار صندوق رفاه سازمان و مکمل آن می باشد و دارای گزارشات متعددی از درخواست های دانشجویان برای سیستم صندوق رفاه سازمان می باشد. در این سیستم کلیه فعالیت های دریافت انواع وام و تقسیط شهریه را بصورت مکانیزه مدیریت می کند .

برخی قابلیتهای نرم افزار :

 • مدیریت دانشجویان برحسب رشته های تحصیلی ، مقطع تحصیلی ، دوره تحصیلی و وضعیت تحصیلی
 • درخواست انواع وام های جدید مطابق با قوانین صندوق برای دانشجویان از طریق پرتال دانشجویی
 • تعریف آئین نامه برای وام ها
 • قابل تعیین بودن وام های قابل دریافت در وضعیت های تحصیلی متفاوت
 • قابل تعیین بودن دفعات مجاز برای دریافت وام برحسب مقاطع تحصیلی
 • قابل تعیین بودن دریافت وام برحسب تعداد واحدها و مقطع تحصیلی
 • قابل تعیین بودن وام های قابل دریافت برحسب دوره تحصیلی
 • تعیین وضعیت بدهی برای دانشجویان مقاطع ناپیوسته
 • افزودن حساب بانکی دانشجویان بصورت فردی و گروهی
 • افزودن موارد برای امتیازات خاص و اعمال آن در سیستم
 • مدیریت ترم و تعیین محدوده زمانی برای درخواست وام
 • گزارشگیری برحسب وضعیت وام
 • مشاهده انواع نمودارهای آماری برای وام های مختلف

تماس با بخش اتوماسیون دانشگاهی

تلفکس مستقیم:
44006721 021
44009377 021

تلفن تماس:
4852 021
44052001 021
(داخلی 352 و 353 و 445)

فروش 24 ساعته:
09102123756
09010300784

فکس:
4852 021
44052001 021
(داخلی 446)

تلفن مستقیم پشتیبانی:
93 الی 44004290 021

پشتیبانی:
4852 021
44052001 021
داخلی 302 الی 310

ایمیل:
web@jahan-gostar.comشرکت فناوران ستاره جهان گستر

تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر، خیابان شاهد، کوچه وحدت چهارم، پلاک ۲۲، ساختمان جهان‌گستر

0214852

02144000251