سازمان انتقال خون ایران

مشتریان ما

– این سازمان از محصولات رزرو غذا و  تغذیه شرکت جهان گستر استفاده می کند.

اطلاعات بیشتر در مورد اتوماسیون تغذیه جهان گستر