عاشورا

عاشورا

شرکت تحقیقاتی فناوران ستاره جهان گستر شهادت حضرت امام حسین علیه السلام را به تمامی مسلمین جهان تسلیت عرض می نماید.