تاسوعا و عاشورای حسینی

تاسوعا و عاشورای حسینی

شرکت جهان گستر فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را به تمامی مسلمین جهان تسلیت و تعزیت عرض می نماید.