شرکت دیجی کالا

شرکت دیجی کالا

مشتریان ما – این شرکت از محصولات رزرو غذا و  تغذیه شرکت جهان گستر استفاده می کند. اطلاعات بیشتر در مورد اتوماسیون تغذیه جهان گستر

مشاهده ...
موسسه خیریه کهریزک

موسسه خیریه کهریزک

مشتریان ما – این موسسه از محصولات رزرو غذا و  تغذیه شرکت جهان گستر استفاده می کند. اطلاعات بیشتر در مورد اتوماسیون تغذیه جهان گستر

مشاهده ...