سیستم جامع اتوماسیون دانشگاهی یاس

سیستمی یکپارچه و چند منظوره جهت مدیریت ، هماهنگی و مکانیزه کردن کلیه امور دانشگاه