فراخوان به‌روزرسانی سیستم اتوماسیون تغذیه و سیستم اتوماسیون کنترل تردد

فراخوان به‌روزرسانی سیستم اتوماسیون تغذیه و سیستم اتوماسیون کنترل تردد

به کلیه مشتریان گرانقدر، دانشگاه‌ها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی موضوع: فراخوان به‌روزرسانی نسخه نرم‌افزار سیستم اتوماسیون تغذیه و سیستم اتوماسیون کنترل تردد با اهداء سلام و تحیات احتراماً به استحضار می‌رساند شرکت فناوران ستاره جهان‌گستر ضمن احترام به جایگاه مشتری و بر اساس مسئولیت‌های اجتماعی خود به جهت همگام‌سازی کشور ارزشمندمان با رشد فنّاوری و البته به‌منظور ارائه خدمات و امکانات نوین به مشتریان خود، طی پروژه‌ای…

مشاهده ...