کاهش هزینه سازمان توسط سامانه یکپارچه تغذیه، پارکینگ، تردد، خوابگاهی و خدمات ورزشی

تلفن :   94-44004290-021      4852-021

داخلی : 305-311-310-315

تلفن پشتیبانی

صفحه اصلیتلفن پشتیبانی
فرم مشاوره جهت راهنمایی دقیق توسط کارشناسان ما

یا با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.