گواهینامه ها و مجوز های اخذ شده توسط شرکت فناوران جهان گستر به شرح زیر می باشد:

 

شورای عالی انفورماتیک

شورای عالی انفورماتیک کشور

اتاق بازرگانی

مجوز صادرات و واردات از اتاق
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

سازمان برنامه ریزی و بودجه

احراز صلاحیت از سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

سازمان نظام صنفی و رایانه ای کشور

نظام مالیات بر ارزش افزوده

گواهی ارزش افزوده (دانلود)