دستگاههای‌سری‌مهر
نسل‌جدید‌سخت‌افزارها‌با‌بکارگیری‌تجربه‌۲۵‌ساله‌شرکت‌جهان‌گستر‌در‌زمینه‌اتوماسیون‌و‌استفاده‌از‌تکنولوژی‌روزدنیا‌توسط‌متخصصین
شرکت‌طراحی‌و‌به‌بهره‌برداری‌رسیده‌است.همچنین‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌شرایط‌سخت‌و‌بسیارگران‌استفاده‌از‌کالاهای‌وارداتی‌این‌محصول‌به‌
شکلی‌طراحی‌و‌مهندسی‌شده‌است‌که‌نیاز‌مجموعه‌را‌از‌کیوسکهای‌گران‌و‌پراستهلاک‌برطرف‌می‌کند‌و‌به‌شکل‌بسیار‌کاربردی‌و‌با‌کاربردی‌
ساده‌جایگزین‌این‌کیوسکها‌می‌گردد.


برخی‌مزایای‌دستگاه‌مهر:

  1. امکان‌ارتقا‌تا‌۵۰۰۰۰‌نفر‌جهت‌استفاده‌تشخیص‌چهره
  2. امکان‌ارتقا‌تا‌۲۰۰۰۰‌نفر‌اثر‌انگشت‌با‌سنسور‌ضد‌خش
  3. امکان‌استفاده‌از‌کارت‌بدون‌تماس‌و‌RFID
  4. امکان‌شناسایی‌با‌کد‌منحصر‌بفرد
  5. ابعاد‌۵*۲۵*‌۱۵با‌طراحی‌زیبا
  6. صفحه‌نمایش‌۷‌اینچی‌Touch
  7. حافظه‌داخلی‌۴GB‌SD+16M‌Flash
  8. درگاه‌خروجی‌ادوات‌جانبی‌(سه‌چراغی،آلارم،گیت،راه‌بند،تابلوروان‌و…)
  9. قابلیت‌کارکرد‌در‌دوحالت‌Offline‌و‌Online