پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی و زیان مشتریان

پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی و زیان مشتریان

در چند سال اخیر، سوء استفاده از موقعیت و تخریب نام جهان گستر توسط اشخاص با انگیزه های مختلف صورت گرفته و منجر به ابتلای برخی مشتریان گرانمایه این شرکت که در داخل کشور یا خارج از کشور با این شرکت همکاری دارند، شده است.
اشتباه در ارتباط گیری صحیح با این شرکت علت این پدیده بوده و متاسفانه بر اساس قوانین جاری کشور، مسئولیت حقوقی نیز به عهده مشتری است. مع الوصف لازم است اعلام گردد:

1- «شرکت ستاره جهان گستر» درسال 1375 تأسیس شده و پس از گسترش فعالیتها به بیش از 30 حوزه تخصصی، در سال 1390 تصمیم به ارتقاء به «هلدینگ جهان گستر» و تقسیم فعالیتهای اصلی به صورت ذیل گرفت:
الف- «شرکت فناوران ستاره جهان گستر» تمرکز بر سامانه های اتوماسیون تغذیه و سامانه های جامع دانشگاهی
ب- «شرکت بین المللی سیمرغ جهان گستر کیمیا» تمرکز بر سامانه های ایاب ذهاب شهری (تاکسی واتوبوس)، سامانه های اتوماسیون باشگاهی و سامانه های اتوماسیون پارکینگ
ج- «شرکت جهان گستر پارس» تمرکز بر سامانه های حضوروغیاب

بنابراین هر شخص حقیقی و حقوقی خارج از موارد فوق به هیچ وجه مورد تایید و وثوق جهان گستر نیست

2- مشتریان محترم شرکت فناوران ستاره جهان گستر در 6 ماه گذشته و با تمهیدات و تدابیر اتخاذ شده و طراحی و پایش سامانه CRM (سیستم سامانه جامع اتوماسیون شرکت فناوران جهان گستر) کلیه مراودات، درخواستها و تعاملات را از طریق این سامانه انجام می دهند و این مسیر کماکان، مسیر امن و عاری از امکان بروز سوءاستفاده ها است.

3- وبسایت رسمی شرکت به آدرس www.jahan-gostar.com بوده و تمامی سایت ها با اسامی مشابه مورد تایید این شرکت به لحاظ اصالت و امنیت نیستند.

4- تلفن رسمی و ثبت شده شرکت فناوران 4852-021 است و سایر خطوط تلفن معرفی شده در بروشورها، کاتالوگ ها و تبلیغات مشابه، اعم از تلفن های ثابت و همراه مورد تایید نیستند.
درخواست این شرکت، شناسایی نام و هویت افرادی است که به هر طریق با مشتریان محترم ارتباط می¬گیرند و تاکید می¬شود مسئولیت سوء استفاده از نام «جهان گستر» به لحاظ قانونی به عهده این شرکت نیست. راههای ممکن جهت راستی آزمایی ارتباط افراد با شرکت فقط سامانه CRM و تماس با تلفن شرکت بوده و هیچ فردی به جز اعضاء هیئت مدیره در این شرکت ثابت نیست. در صورت اطلاع این شرکت از هر مورد، حق طرح دعوی (کیفری، حقوقی و …) برای این شرکت محفوظ است.

شرکت فناوران ستاره جهان گستر