سیستم جامع یاس

سیستم جامع اتوماسیون دانشگاهی یاس

سیستمی یکپارچه و چند منظوره جهت هماهنگی تمام قسمت های دانشگاهی می باشد که کلیه امور دانشگاه را از طریق سیستم می توان بصورت مکانیزه مدیریت نمود. در این سیستم کلیه نیازهای دانشجویی از بدو ورود به دانشگاه تا زمان فارغ التحصیلی لحاظ شده است. در ضمن راهکارهایی برای قسمت های مختلف دانشگاه مانند اساتید و کارمندان در سیستم دیده شده است.

معرفی نرم افزارهای دروازه ورودی یاس UAS D90

  • اتوماسیون خوابگاهی ( کنترل تردد خوابگاه – مدیریت و اسکان خوابگاه)
  • اتوماسیون کتابخانه
  • نرم افزار مدیریت اموال ( دارائیهای ثابت )
  • نرم افزار مدیریت درخواست اداری
  • نرم افزار خدمات رفاهی
  • نرم افزار نظرسنجی و ارزشیابی اساتید
  • نرم افزار مدیریت ارسال SMS
  • نرم افزار سیستم انضباطی
  • اتوماسیون حضورغیاب کلاسی و امتحانی
  • نرم افزار مدیریت مالی

 

نرم افزار سیستم اتوماسیون تحت وب یاس